Termeni si Conditii de Utilizare

Art. 1 Definitii
Promotorul – persoana juridica ce a initiat, dezvolta si sustine Cardul Blitz VIP ce face obiectul documentului "Termeni si conditii de utilizare a cardului Blitz VIP"

Partener comercial – persoana juridica partenera in proiectul Blitz VIP care ofera posesorului de Card Blitz VIP reduceri si tarife preferentiale la produsele si/sau serviciile comercializate/prestate, in baza unui Protocol de colaborare, semnat in prealabill cu Promotorul.

Posesor card – persoana fizica careia i se ofera cardul Blitz VIP si care devine titular al cardului luand la cunostinta si consimtind Termenii si conditiile de utilizare a cardului.

Card Blitz VIP - cardul de beneficii in baza caruia Posesorul are acces la reducerile si tarifele preferentiale oferite de catre Partenerii comerciali participanti in proiectul Blitz VIP.

Art. 2 Promotor
Cardul Blitz VIP este initiat si dezvoltat de societatea BLITZ FACILITIES SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 4-5, numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J12/5523/2017, Cod IBAN: RO54BTRLRONCRT0412164101.

Art. 3 Destinatarul cardului Blitz VIP
Cardul Blitz VIP este destinat exclusiv persoanelor fizice, denumite in continuare “Posesori de carduri Blitz VIP”. 
Cardul Blitz VIP este emis gratuit de catre Promotor.

Art. 4 Obtinerea cardului Blitz VIP
Cardul Blitz VIP poate fi obtinut numai dupa ce Posesorul accepta termenii si conditiile de utilizare a cardurilor Blitz VIP. Cardul Blitz VIP se va activa intr-un termen de 48 de ore de la eliberarea acestuia.

Pentru activarea cardului sunt folosite urmatoarele date: nume si prenume, adresa de e-mail si/sau numar de telefon, fapt cu care posesorul cardului este de acord.

Art. 5 Beneficiile cardului de fidelitate Blitz VIP
- reduceri procentuale si tarife preferentiale oferite de catre Partenerii comerciali conform listei disponibile pe site-ul www.blitzvip.ro
- dezvoltarea continua a retelei de parteneri si diversitatea domeniilor in care acestia activeaza 
- calitatea serviciilor oferite de partenerii nostri, branduri cunoscute din mediul de afaceri clujean si national, exclusiv pentru membrii comunitatii Blitz VIP 
- domenii de activitate extrem de diversificate 
- libertatea Posesorului de a alege cand si unde doreste sa utilizeze cardul Blitz VIP 
- informare permanenta cu privire la Partenerii noi din cadrul Programului si reducerile pe care acestia le ofera

Art. 6 Utilizarea cardului Blitz VIP
Pentru a beneficia de avantajele cardului Blitz VIP, Posesorul trebuie sa prezinte cardul Partenerilor comerciali indicati, inainte de emiterea bonului fiscal, iar acestia ii vor oferi pe loc reducerile conform informatiilor publice de pe pagina proiectului: www.blitzvip.ro.
Cardul Blitz VIP este nominal si nu poate fi transmis unei terte persoane pentru a beneficia de avantajele acestuia. 
La fiecare partener comercial este mentionat daca reducerile aferente utilizarii cardului Blitz VIP se cumuleaza sau nu cu alte reduceri aplicate de Partenerii comerciali. 
Avand in vedere faptul ca emiterea cardurilor Blitz VIP este nominala si acestea sunt netransmisibile, Partenerul comercial poate solicita Posesorului de card si cartea de identitate pentru verificarea identitatii acestuia in sistemul online. In aceasta situatie, posesorul de card trebuie sa prezinte cartea de identitate, in caz contrar Partenerul comercial poate refuza aplicarea unui discount.

Pe adresele de e-mail ale posesorilor de carduri se trimit periodic (saptamanal/bilunar) newslettere cu informatii despre partenerii Blitz VIP. Pe numerele de telefon ale posesorilor de carduri se trimit, ori de cate ori este necesar, sms-uri referitoare la campaniile desfasurate in cadrul proiectului Blitz VIP sau de catre partenerii Blitz VIP.  

Art. 7 Responsabilitatea Promotorului
Societatea BLITZ FACILITIES SRL nu este responsabila pentru situatiile in care Posesorul cardului Blitz VIP intampina dificultati in obtinerea reducerilor la Partenerii comerciali. 
Daca Posesorul cardului Blitz VIP intampina o astfel de situatie, poate depune o sesizare, la orice ora, pe e-mail: office@blitzvip.ro sau telefonic: 0264.333.777. 
Sesizarea va fi analizata, iar in situatia in care se constata ca aceasta este pertinenta, Promotorul are obligatia de a contacta Partenerul comercial indicat si de a-i transmite un avertisment scris. In cazul in care Partenerul comercial primeste 3 avertismente scrise din partea Promotorului, acesta din urma va dispune incetarea colaborarii cu Partenerul comercial.

Art. 8 Responsabilitatea Partenerului Comercial
Partenerul comercial are responsabilitatea de a-si instrui angajatii cu privire la procedura de verificare si de acordare a reducerilor posesorilor de card Blitz VIP.
Reducerea oferita de catre Partenerul comercial este publica pe pagina dedicata fiecaruia.
Verificarea identitatii posesorului de card se face pe http://www.blitzvip.ro/verifica-posesor-card prin introducerea codului unic de identificare in campul indicat.
Codul unic de identificare este prezent pe spatele cardului Blitz VIP in sectiunea Member ID.
Suplimentar se poate solicita posesorului de card Blitz VIP un document de identitate.

Art. 9 Pierderea, furtul sau distrugerea cardului
In cazul in care cardul Blitz VIP este pierdut, furat sau distrus Posesorul poate solicita eliberarea unui alt card la sediul Promotorului. Cardul Blitz VIP poate fi inlocuit in mod gratuit o singura data. 
In perioada de inlocuire a cardului Blitz VIP nu este posibila acordarea reducerilor si a altor beneficii asociate cardului.

Art. 10 Utilizarea necorespunzatoare a cardului
Orice abatere de la termenii si conditiile de utilizare a cardului Blitz VIP, orice utilizare abuziva sau frauduloasa a cardului Blitz VIP determina anularea cardului.

Organizatorul va instiinta prin mijloacele pe care le are la dispozitie (email si/sau telefon) Posesorul cardului cu privire la anularea cardului in termen de maxim 48 de ore de la primirea sesizarii utilizarii necorespunzatoare a acestuia. 
Cardul va fi anulat de catre Promotor, iar Posesorul cardului nu va putea obtine un alt card Blitz VIP din momentul transmiterii instiintarii.

Art. 11 Durata cardului Blitz VIP
Cardul Blitz VIP are durata nelimitata. Organizatorul poate hotari in orice moment incetarea programului Blitz VIP. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi realizata cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului si va fi adusa la cunostinta Posesorilor pe site-ul www.blitzvip.ro si pe e-mailurile acestora.

Art. 12 Modificarea Termenilor si conditiilor de utilizare a cardurilor Blitz VIP
Promotorul isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile de utilizare a cardurilor Blitz VIP. Modificarile vor fi facute publice pe http://www.blitzvip.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare.

Art. 13 Serviciul de relatii cu clientii
Pentru orice informatii cu privire la obtinerea si utilizarea cardului Blitz VIP, pentru orice sesizare sau feedback va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail office@blitzvip.ro sau sa sunati la 0264-333.777.

Art. 14 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate prevederile prezentei sectiuni din termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.blitzvip.ro sunt in concordanta cu dispozitiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

14.1. Drepturile dvs. in raport cu  Regulamentul 2016/679/UE:

Regulamentul 2016/679/UE iti ofera mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor dvs. personale. In mod succint, va vom expune aceste drepturi prevazute de Regulament:

          1. Dreptul de acces

Reprezinta dreptul dvs. de a obtine o confirmare din partea noastra ca va prelucram datele personale si sa va oferim acces la aceste date, precum si informatii despre cum sunt prelucrate.

          2. Dreptul la rectificare

Reprezinta dreptul dvs. de a obtine din partea noastra rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

          3. Dreptul la stergere/de a fi uitat 

Reprezinta dreptul dvs. de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in situatia in care este aplicabil unul dintre cazurile prevazute expres de Regulament. In situatia in care solicitati stergerea datelor cu caracter personal va punem in vedere faptul ca vom fi in imposibilitate de a va oferi in continuare serviciile, iar consecinta acestui fapt va fi dezactivarea cardului Blitz VIP pe care il detineti.

          4. Dreptul la restrictionare

Reprezinta dreptul dvs. de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada, suficienta pentru verificarea datelor, daca prelucrarea este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor doar restrictionarea, in cazul in care Compania Blitz Facilities srl nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrarii insa ni le cereti pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dvs. 

          5. Dreptul la portabilitate

Reprezinta dreptul dvs. de a primi datele care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, date pe care le puteti transmite altui operator in cazurile expres prevazute de Regulament.

          6. Dreptul la opozitie

Reprezinta dreptul dvs. de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul art. 6 alin 1 lit. e) sau f), ori art. 6 alin 1 a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

14.2. Datele dvs. personale care vor fi prelucrate:

Datele personale solicitate prin intermediul site-ului si care va vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

14.3. Scopurile prelucrarii:

Datele dvs. personale furnizate prin intermediul site-ului vor fi folosite in scopul realizarii activitatilor de implementare si derulare a proiectului Blitz VIP. Completarea formularelor de pe site echivaleaza cu o acceptare a ta a termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului www.blitzvip.ro.

In situatia in care doriti sa beneficiati de cardul Blitz VIP, va punem in vedere faptul ca datele comunicate de catre dvs. vor fi furnizate catre departamentul marketing. 

Prin acceptarea prezentilor termeni si conditii, fie prin acceptarea lor direct de pe site, sau ca urmare a aderarii la unul dintre contractele incheiate cu partenerii nostri, ori daca esti posesorul cardului Blitz VIP (in aceasta situatie acceptarea ta este neechivoca) sunteti de acord cu marketingul direct efectuat prin sms-uri sau e-mailuri din partea echipei de marketing Blitz VIP. In situatia in care nu mai agreati aceasta forma de marketing, aveti posibilitatea sa va adresati unui reprezentant al echipei de marketing sau DPO-ului nostru cu o cerere de dezabonare prin e-mail sau sms, iar cererea dvs. va fi solutionata in termenul legal prevazut de Regulament.

14.4. Apararea drepturilor dvs:

Drepturile privind protectia prelucrarii datelor dvs. personale instituite prin Regulamentul 2016/679/UE le puteti exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate de catre dvs si comunicate catre noi prin:

posta la urmatoarea adresa: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj.

e-mail la: office@blitzvip.ro

Cererea dvs va fi solutionata in termen de maxim 1 luna, iar in situatiile exceptionale prevazute de Regulament, solutionarea poate fi prelungita cu 2 luni, dar noi va vom anunta despre acest fapt.

Incepand cu data de 25 mai 2018, pentru orice intrebari va puteti adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, dnei. Marinescu Oana Cristina, prin e-mail la: dpo@blitz-imobiliare.ro, iar daca considerati ca vreunul dintre drepturile prevazute de Regulament v-a fost incalcat, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la numarul de telefon 031-8059211 sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Va aducem la cunostinta ca noi ne angajam sa aplicam toate masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii prelucrarii corecte si sigure a datelor dvs personale.

Site-ul nostru foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării şi a oferi servicii mai uşor de utilizat.

Informaţii detaliate despre cum le folosim în site şi cum poţi gestiona consimţământul vei putea găsi în Politica de confidenţialitate şi Setări personalizate cookies.

Accept toate